Top-meny

Tjänster

 

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning i entreprenadrättsliga frågor både för entreprenörer, konsumenter och andra beställare.

Förhandlingar utom rätta

Förhandlingar utom rätta – ett kostnadseffektivt sätt att lösa tvister. Kom ihåg att en fråga inte behöver vara komplicerad för att skapa  motsättningar som tar tid och resurser i anspråk. Vår prestigelösa förhandlingsmodell syftar till att verkligen lösa tvistefrågor och inte skapa nya.

Upprättande av förlikningsavtal

En bra förhandling avslutas bäst med ett bra avtal för att kvalitetssäkra vad man uppnått. Vare sig du förhandlar utom rätta eller träffar en förlikningsuppgörelse i domstol hjälper vi dig att utforma dina avtal så att dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt.

Processer inför domstol

Tyvärr hamnar vissa tvister i domstol. Det finns ingen naturlag som säger att en domstolsprocess måste vara lång och dyrbar. Dessvärre har systemet en inneboende tröghet som gör att handläggningen ofta drar ut på tiden.

Vi försöker att tillsammans med våra  uppdragsgivare snabba upp vår del av arbetet. Det kan vara tryggt att veta att hos oss på Svensk Byggjuridik har Du tillgång till det rättsskydd som din företags-eller hemförsäkring erbjuder under förutsättning att tvisten täcks av försäkringsvillkoren.

Skiljeförfaranden

Ett dyrbarare sätt att processa. Man hamnar där oftast eftersom ett avtal man ingått föreskriver att tvister skall lösas genom skiljeförfarande.

En vanlig hänvisning i avtal är att skiljeförfarandet skall ske enligt Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler. Handelskammaren har standardiserade tariffer, men man måste komma ihåg att vare sig parterna processar enligt dessa regler eller på annat sätt svarar de under det pågående skiljeförfarandet solidariskt för skiljemännens arvode som ofta måste förskotteras vartill kommer partens egna  ombudskostnader.

Emellertid finns vissa viktiga fördelar med skiljeförfarande. Många, inte minst de lite större företagen, uppskattar skiljeförfarandet på grund av de tre S:en-Sekretess, Snabbhet och Sakkunskap.  Förfarandet är till skillnad mot handläggning i domstol omgärdat av sekretess, det går ofta snabbare än hos domstolarna att komma till ett slutligt avgörande och det finns möjlighet att utse särskilt sakkunniga personer inom det område tvisten rör till skiljemän.   

Självklart hjälper vi dig som ombud om du ska processa inför skiljenämnd. Kom ihåg att enligt villkoren i de flesta rättsskyddsförsäkringarna täcks inte skiljemännens kostnader av försäkringsskyddet!

Kontakt

Stockholm och Mellansverige
08 689 88 00

Skåne och södra Sverige
040 12 10 20

info@byggjuridik.se