Top-meny

Om Svensk Byggjuridik

Uppförande av byggnader, anläggande av avloppsanläggningar, vägarbeten m.m är exempel på åtaganden som tyvärr ofta medför komplikationer. En del av dessa beror förstås på att entreprenörer och beställare, varav konsumenter utgör en inte så liten grupp, talar ”förbi” varandra.
Andra vanliga orsaker är oklara avtal, otydliga beställningar av ändrings- och tilläggsarbeten, juridiska missförstånd, påståenden om fel och brister i utförda arbeten eller helt enkelt dålig ekonomi hos någon av parterna.

Vi på Svensk Byggjuridik har lång erfarenhet av att lösa juridiska knutar i många gånger infekterade tvister mellan olika parter i byggprocessen. I första hand genom förhandlingar så att de inblandade kan gå vidare med nya projekt och inte fastna i handlingsförlamande surdegar.

Tyvärr är det oundvikligt att vissa tvister går till rättslig prövning vare sig det sker inför domstol eller skiljenämnd.

Då är vi förstås med dig hela vägen för att ta tillvara dina intressen.

Kontakt

Stockholm och Mellansverige
08 689 88 00

Skåne och södra Sverige
040 12 10 20

info@byggjuridik.se